Cookie- og privatlivspolitik

Om vores persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver hvordan Spireli indsamler og behandler persondata.

Politikken gælder for de oplysninger som du selv afgiver og dem, som vi indsamler her på siden. Den gælder også for de data vi indsamler via tredjepartsværktøjer.

Spireli er dataansvarlig for persondataoplysninger indsamlet på hjemmesiden og via tredjepartsværktøjer.

 

Indsamling af data, formål og lovhjemmel

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din brug af den. F.eks. hvilken browser du bruger, din IP-adresse og hvilke søgninger du har foretaget på hjemmesiden.

Grunden til at indsamle disse oplysninger er at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden. Desuden bruger vi oplysningerne til at lave målrettet markedsføring bl.a. via retargeting på Google og Facebook. Behandling af denne data er afgørende for at vi kan forbedre vores hjemmeside ud fra et kvalificeret grundlag, og for at vi gør vores markedsføring så relevant som muligt.

Lovgrundlaget for denne behandling finder vi i Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du køber varer på vores hjemmeside eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver; fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og ønsker til levering.

Formålet med denne indsamling er at vi kan levere de varer du har bestilt, informere om din levering og slå dig op i vores system i forbindelse med spørgsmål og reklamation. Vi opbevarer dine data i 5 år for at kunne overholde kravene i bogføringsloven.

Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamler vi din e-mailadresse og navn.

Vi indsamler disse data for at kunne sende nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

Nyhedsbrev

Vi indsamler data såsom navn, e-mail og postnummer via popup-funktionen på hjemmesiden. Disse oplysninger bruges udelukkende til at indsamle information om, hvor vores kunder befinder sig, og hvor vi skal udvide levering af vores produkter til. Dataene kan videregives til eksterne virksomheder, der dog udelukkende behandler data på vores vegne. 

 

Deling af personoplysninger

Dine persondata kan videregives til eksterne virksomheder, der behandler data på vores vegne. Vi deler data med virksomheder til forbedring af hjemmesiden, målrettet markedsføring og kundekommunikation. Disse virksomheder er databehandlere og behandler data på vegne af os. Vi har indgået databehandleraftaler med alle virksomheder, der behandler data for os.

3 af disse databehandlere, Google LLC og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

 

Behandling af oplysninger til direkte markedsføring

Hvis du har givet samtykke efter markedsføringsloven til, at Spireli må sende dig direkte markedsføring, behandler Spireli oplysninger om dig til dette formål. De personoplysninger, som Spireli behandler, er de oplysninger som du selv har givet i forbindelse med dit samtykke, dvs. navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, da du sammen med dit markedsføringssamtykke gav samtykke til, at oplysningerne om dig må behandles til dette formål. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

For at dokumentere, at Spireli lovligt kan kontakte dig med direkte markedsføring, opbevarer Spireli oplysninger om dit samtykke (eller køb), herunder tidspunktet for det, den benyttede IP-adresse og om dit device og browser. Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesfor- ordningens artikel 6, litra c.

Spireli behandler oplysningerne, så længe vi anser det for relevant at markedsføre os over for dig og vi lovligt kan kontakte dig med direkte markedsføring.

Det betyder, at hvis du tilbagekalder dit samtykke (og/eller frabeder dig direkte markedsføring, som Spireli ellers lovligt ville kunne foretage efter markedsføringsloven), vil Spireli ikke længere behandle oplysninger om dig med det formål. Vi vil dog fortsat opbevare dokumentation for, at vores direkte markedsføring over for dig var i overensstemmelse med markedsføringsloven og databeskyttelsesreglerne. Denne dokumentation vil Spireli opbevare i 5 år fra det tidspunkt, hvor vi sidst sendte dig direkte markedsføring.

 

Rettigheder

Indsigtsretten

Du har altid ret til at få indblik i hvilke data vi har registreret om dig, hvorfor denne registrering finder sted, deling af oplysninger med databehandlere samt hvorfra oplysningerne stammer. Hvis du ønsker en kopi af de persondata, som vi er dataansvarlige for, skal du sende en skriftlig anmodning til hey@spireli.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere din identitet inden oplysninger udleveres.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger vi måtte have om dig. Hvis du bliver opmærksom på fejlagtige oplysninger bedes du skrive til os på hey@spireli.dk.

Retten til sletning

Du har ret til at få dine oplysninger slettet, hvis vi ikke har et andet retsgrundlag til at fortsætte behandlingen. Hvis behandling af dine oplysninger er nødvendig for at opretholde retslige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette data. Hvis du er abonnent, kan vi kun slette de data, som ikke omhandler levering og fakturering, for at kunne opretholde et kundeforhold.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring.

Retten til dataportabilitet

Du har i nogle tilfælde ret til at få data, som du har givet os, udleveret i et letforståeligt, almindelig anvendt og maskinlæsbart format. Oplysninger som du kan overføre til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du kan altid gøre indsigelse mod behandling af data, som vi bruger til at målrette markedsføring. Du har også ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har altid ret til at tilbagekalde et samtykke du har givet os til behandling af dine persondata. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du skrive til os på hey@spireli.dk.

Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

Sletning

Data indsamlet om din brug af vores hjemmeside, slettes når du ikke har benyttet vores hjemmeside i 24 måneder.

Data som du har givet ifm. tilmelding til nyhedsbrev slettes når du afmelder dig nyhedsbrevet.

Data som du giver os ifm. køb på vores hjemmeside bliver slettet efter 5 år. Data kan dog bevares i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for det.

 

Sikkerhed

Vores virksomhed gennemfører løbende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at data tilintetgøres, forsvinder, ændres og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Det er kun medarbejdere, der har behov for at få adgang til dine data, der har adgang til dem.

 

Virksomhedsoplysninger

Spireli er dataansvarlig for de persondata, som indsamles her på siden.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til vores persondatapolitik, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Spireli
Tranekærvej 141
9490 Pandrup

Tlf. nr.: 27 20 27 21
E-mail: hey@spireli.dk
CVR-nummer: 36104813

Opdateret: 25. Oktober 2022

 

Cookies